Współpracujemy z

Maximus - grunty

MAXIMUS GD
Grunt dyspersyjny silnie penetrujący

Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu po rozcieńczeniu wodą. Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność klejów Maximus - D, D TOP i D Listoni. Przed klejeniem, podłoże musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować do klejów żywicznych, poliuretanowych i poliuretanowo-epoksydowych. Opakowanie: 5 i 10 l.


MAXIMUS GR
Grunt rozpuszczalnikowy silnie penetrujący

Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu i anhydrytu. Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność kleju. Maximus R i Maximus WFP. Przed klejeniem, podłoże musi całkowicie wyschnąć. Opakowanie: 5 i 10 l.

 

 


MAXIMUS GP
Grunt poliuretanowy

Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu i anhydrytu. Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność kleju Maximus PU, Maximus PU 501, Maximus PU EKO i Maximus 1K-PU. Może stanowić barierę przeciw wilgoci resztkowej (do 4,5%) podłoży cementowych. Po zmieszaniu z piaskiem daje szybkoschnącą, bardzo wytrzymałą zaprawę do prac naprawczych podłoży. W przypadku potrzeby rozcieńczenia stosować Maximus S-PU. Opakowania: 5 i 10 l.


MAXIMUS S-PU
Rozcieńczalnik

Rozcieńczalnik do gruntu poliuretanowego Maximus GP. Opakowania: 5 i 10 l.